"Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους• γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο" (Ματθ. 6,24).

Сегодняшний день, возлюбленные мои отцы, братья и сестры, является для нас днем особой радости и утешения, поскольку сегодня мы празднуем Рождество Богородицы и Приснодевы Марии. Сегодня рождается Так, Которая во времени родила безвременного и превечного Бога Слова, Создателя и Спасителя мира.

Неделя перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня готовит нас духовно к присутствую при Честной Жертве Господа нашего Иисуса Христа. Евангельское чтение переносит нас к священной беседе произошедшей ночью, когда Господь наш Иисус Христос открыл тайному своему ученику Никодиму Великое Таинство спасение рода человеческого.

Η μεγάλη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας κυριαρχεί στις ψυχές των Ορθοδόξων, πιστών ιδαίτερα τον μήνα Αύγουστον. Δέν είναι μόνον οι εννέα μέρες (15-23) που διαρκεί ο εορτασμός της ένδοξης Κοιμήσεώς Της και της αναβάσεώς Της στα  ουράνια σκηνώματα, δίπλα στον θρόνο του Υιού και Θεού Της.

Programm

Τelephone for transfer to church +90(507)988-9565

Multimedia