Τα απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων του έτους 2013  ο Ποιμενάρχης του τόπου, μαζί με στενούς του συνεργάτες του επισκέφθηκαν  τον Δημαρχεύοντα  στον τότε Δήμο Μαχμουτλαρ, κατόπιν προσκλήσεώς του,  και με πολλή χαρά άκουσαν ότι ο Δήμος θα μπορούσε να διαθέσει οικόπεδο για την ανέγερση Ορθοδόξου Ναού, για τους πολυάριθμους Ορθοδόξους που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Αλάνυας. Πρός τούτο είναι απαραίτητον να ιδρυθεί ένας Σύλλογος Ορθοδόξων που εγκαταβιούν στην Αλάνυα, για να συνυπογραφεί το σχετικό Συμβόλαιο. Αμέσως μετά, σε παραπλήσιον ζαχαροπλαστείο, έγινε σύσκεψη των παρόντων και αποφασίστηκε η ίδρυση του Συλλόγου με την επωνυμία: "ALANYA AY YORGİ ORTODOKS KİLİSESİ DERNEĞİ ".  Μετά τις σχετικές διαδικασίες ο Σύλλογος εγκρίθηκε από τις Κρατικές Αρχές με αριθμό εγκρίσεως .......

         Κατά το  εγκεκριμένο Καταστατικό του Συλλόγου οι σκοποί του είναι:

"........,.  

               (ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.)

 

Μέλη του δύνανται να εγγραφούν  όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλάνυας, έστω και αν απουσιάζουν από τη χώρα για μεγάλα διαστήματα.

Η εγγραφή των μελών γίνεται με  γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καταβάλλοντας 50 Τουρκ. Λίρες ως δικαίωμα εγγραφής, και 10 Τ.Λ. ως μηνιαία συνδρομή. Πέραν  αυτών, άλλες εισφορές, για την ανέγερση, εξοπλισμό, συντήρηση και λειτουργία του Ναού και του "Ορθοδόξου Πολιτιστικού Κέντρου Αλάνυας" είναι προαιρετικές.

 

Programm

Τelephone for transfer to church +90(507)988-9565

Multimedia