"Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους• γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο" (Ματθ. 6,24).

Сегодняшний день, возлюбленные мои отцы, братья и сестры, является для нас днем особой радости и утешения, поскольку сегодня мы празднуем Рождество Богородицы и Приснодевы Марии. Сегодня рождается Так, Которая во времени родила безвременного и превечного Бога Слова, Создателя и Спасителя мира.

Неделя перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня готовит нас духовно к присутствую при Честной Жертве Господа нашего Иисуса Христа. Евангельское чтение переносит нас к священной беседе произошедшей ночью, когда Господь наш Иисус Христос открыл тайному своему ученику Никодиму Великое Таинство спасение рода человеческого.

Η μεγάλη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας κυριαρχεί στις ψυχές των Ορθοδόξων, πιστών ιδαίτερα τον μήνα Αύγουστον. Δέν είναι μόνον οι εννέα μέρες (15-23) που διαρκεί ο εορτασμός της ένδοξης Κοιμήσεώς Της και της αναβάσεώς Της στα  ουράνια σκηνώματα, δίπλα στον θρόνο του Υιού και Θεού Της.

Programm

Schedule of services on May 2021

Τelephone for transfer to church +90(507)988-9565

Multimedia