Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί στην πιό περίοπτη θέση του ιερού Ναού, πάνω στην Αγία Τράπεζα το Ιερό Ευαγγέλιο. Και τούτο, διότι περιέχει τη ζωή και την διδασκαλία του Ιδίου Ιησού Χριστού. Τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έχουν γραφεί,βέβαια, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος από Προφήτες, αγίους Αποστόλους και άλλους ιερούς συγγραφείς και μας αποκαλύπτουν το θέλημα του Θεού.

" Όποιος δεν είναι με το μέρος μου είναι εναντίον μου" (Ματθ. 12,17).
Με αυτά τα λόγια ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήθελε να κάνει σαφές σε αυτούς που θα τον πίστευαν, θα βαπτίζονταν, και εγίνοντο μέλη της Μιάς Εκκλησίας Του, ότι θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά σ´ Αυτόν, και να μή ακολουθούν άλλες θεωρίες ανθρώπων που δεν ανήκουν σ´ Αυτόν. Δηλαδή ο Χριστιανός που πιστεύει στον Χριστό δεν έχει σχέση με αντίθετες πρός τον Χριστόν θεωρίες. Μάλιστα ο Κύριος τόνισε ότι οι πιστοί θα πρέπει να επιδιώκουν να μή παραβαίνουν ούτε μία από τις εντολές Του!

"Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους• γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο" (Ματθ. 6,24).

Сегодняшний день, возлюбленные мои отцы, братья и сестры, является для нас днем особой радости и утешения, поскольку сегодня мы празднуем Рождество Богородицы и Приснодевы Марии. Сегодня рождается Так, Которая во времени родила безвременного и превечного Бога Слова, Создателя и Спасителя мира.

Неделя перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня готовит нас духовно к присутствую при Честной Жертве Господа нашего Иисуса Христа. Евангельское чтение переносит нас к священной беседе произошедшей ночью, когда Господь наш Иисус Христос открыл тайному своему ученику Никодиму Великое Таинство спасение рода человеческого.

Programm

Schedule of services on December 2020

Τelephone for transfer to church +90(507)988-9565

Multimedia