Όταν ο Λειτουργός τοποθετήσει στο άγιο Ποτήριο όλες τις μερίδες των Αγίων, ο Διάκονος του υπενθυμίζει: Ὕψωσον Δέσποτα". Ο Ιερέας θυμιατίζει τα Τίμια Δώρα, λέγοντας "Υψώθητι ἐπί τούς οὐρανούς ὁ Θεός και ἐπί πᾶσαν τήν γῆν ἡ δόξα σου" και μετά από την Ωραία πύλη υψώνει το άγιο Ποτήριο προς τον λαόν, (ο οποίος υποκλίνεται ευλαβικά) δοξολογώντας τον Θεό: "Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε...". Η εικόνα αυτή του υψωμένου Ποτηρίου με τα Τίμια Δώρα, μέσα στο νέφος του θυμιάματος και εν συνεχεία η μεταφορά του στην Αγία Πρόθεση, όπου δεν φαίνεται από τους πιστούς, ζωντανεύει σε μας την ένδοξη Ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, το δε θυμίαμα το νέφος των Αγγέλων που Τον συνόδευαν στον Ουρανό.

Μετά την ανάγνωση και των τελευταίων ευχών, από την Ακολουθία της προ της θείας Μεταλήψεως, οι Λειτουργοί προσέρχονται να κοινωνήσουν κατά την εκκλησιαστική τάξη. Καθένας υποκλίνεται πρώτα στους άλλους συλλειτουργούς του και μετά προς τον λαό, ζητώντας και δίδοντας συγχώρηση. Εάν λειτουργεί Επίσκοπος, πρώτος κοινωνεί εκείνος και εν συνεχεία αυτός κοινωνεί τους συλλειτουργούς του ιερείς και διακόνους. Πρώτα κοινωνούν το άγιο Σώμα. Έχει βαθύ συμβολισμό ο τρόπος με τον οποίο κοινωνεί ο Ιερέας και όταν είναι μόνος του. Αφού προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα απλώνει την δεξιά του παλάμη πάνω από το άγιο Δισκάριο, και με το αριστερό του χέρι παίρνει ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Σώματος και το τοποθετεί στην ανοιχτή παλάμη του, λέγοντας: "Τό τίμιον καί πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου ...μεταδίδοταί μοι τῷ (όνομα) ἀναξίῳ ἱερεῖ εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν ...".Χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο, από το οποίο του μεταδίδεται· και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο Ίδιος μεταλαμβάνει τον Ιερέα, όπως επίσης και στη συνέχεια ο Χριστός κοινωνεί τους πιστούς με το χέρι του ιερέα. Γι' αυτό ο ιερέας όταν κοινωνεί τον κάθε πιστό λέγει: "Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού (όνομα)...". Βλέπουμε και από αυτές τις εκφράσεις ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι, όπως λέει μια ευχή, "ὁ Προσφέρων καί προσφερόμενος",δηλαδή όλα τα ενεργεί ο Ίδιος, χρησιμοποιώντας κι εμάς, για να μας τιμήσει.

Μετά την ύψωση των Τιμίων Δώρων από το Λειτουργό, ο Διάκονος απευθυνόμενος προς αυτόν λέγει: "Μέλισον Δέσποτα".

Στην πρώτη θεία Λειτουργία που τελέστηκε στη γη, ο ίδιος ο Χριστός τεμάχισε τον αγιασμένον Άρτο και τον έδωσε στους Μαθητές Του λέγοντας: "Λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τό σῶμα τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον" (1 Κορ. 11:24). Σε κάθε θεία Λειτουργία επαναλαμβάνεται η πράξη αυτή του Κυρίου και πραγματοποιείται ο λόγος Του: Ο Λειτουργός τεμαχίζει τον Αμνό του Θεού και προσφέρει στους πιστούς το "κλώμενον" άγιο Σώμα.

Μετά την Κυριακή προσευχή, που απαγγέλλουμε στη θεία Λειτουργία, ο Λειτουργός ευλογεί τον λαόν ευχόμενος: "Εἰρήνη πᾶσι". Αλήθεια, πόσο επιμένει η Εκκλησία ώστε η ειρήνη του Θεού να φρουρεί τις καρδιές των πιστών! Μετά την απάντηση του λαού "καί τῷ πνεύματί σου", ο Διάκονος προτρέπει: "Τάς κεφαλάς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε". Μετά το "Σοί, Κύριε" του λαού, ο Λειτουργός αναπέμπει την ευχή της κεφαλοκλισίας, ενώ όλοι παραμένουν υποκλινόμενοι ενώπιον των Τιμίων Δώρων. Υποκλινόμαστε σε ένδειξη βαθειάς ταπείνωσης και υποταγής προς τον Παντοδύναμο και ένδοξο Κύριό μας και προς τιμήν του αγιασμένου Άρτου, ο οποίος σε λίγο θα υψωθεί και θα μεταδοθεί στους προετοιμασμένους προς τούτο πιστούς.

Μετά την τελευταία ευλογία του Λειτουργού στο τέλος της αγίας Αναφοράς: "Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν", ο Διάκονος εκφωνεί μία σειρά δεήσεων, (μερικές των οποίων ήδη τις ερμηνεύσαμε στη σειρά των Πληρωτικών, μετά την Μεγάλη Είσοδο).

Πρόγραμμα

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

Multimedia