Όπως για τη θεραπεία των σωματικών ασθενειών καταφεύγουμε στον ειδικό γιατρό, έτσι και για τα τραύματα της ψυχής, όρισε η φιλόστοργη Μητέρα μας Εκκλησία να καταφεύγουμε στον Πνευματικό, ο οποίος κατά κύριο λόγο είναι ο Επίσκοπος· επειδή όμως δεν επαρκεί να δέχεται όλους τους χριστιανούς της Επαρχίας, επιλέγει ο Επίσκοπος καταλλήλους Ιερείς και τους παρέχει την άδεια και ευλογία του να εξομολογούν τους πιστούς. Η απλή επικοινωνία των πιστών με τον Πνευματικό, μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, για να λάβουν μια συμβουλή ή ό,τι άλλο. Όταν όμως ο πιστός θέλει να εξομολογηθεί, για να λάβει άφεση αμαρτιών, τότε τελείται το Μυστήριον της Μετανοίας-Εξομολογήσεως. Κατ' αυτό ο πιστός ανοίγει με ειλικρίνεια και πνεύμα μετανοίας τα κρύφια της ψυχής του και εξομολογείται στον Θεό, ενώπιον του Πνευματικού, όλες τις αμαρτίες του. Στο τέλος ο Πνευματικός θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και εφόσον η εξομολόγηση ήταν πλήρης, διαβάζει την Συγχωρητική ευχή και ο εξομολογούμενος καθαρίζεται από τις αμαρτίες του και η ζωή του ανακαινίζεται.

Ο Κύριος στην Παραβολή των βασιλικών γάμων παρουσιάζει μεταξύ των προσκεκλημένων κάποιον που δέν φορούσε την κατάλληλη ενδυμασία, για τους γάμους του γιου του βασιλιά. Ὁταν τον είδε ο βασιλιάς θεώρησε προσβλητική τη στάση του και διέταξε να τον βγάλουν έξω από το παλάτι, στο σκοτάδι, με δεμένα χέρια και πόδια για το θράσος του (βλ. Ματθ. 22:11-13). Την παραβολή αυτή την είπε ο Κύριος, κατά κύριο λόγο, για να βοηθήσει τους ακροατές Του να καταλάβουν ότι, στη χαρά της βασιλείας του Θεού δεν θα επιτραπεί να εισέλθουν πρόσωπα, χωρίς το κατάλληλο ένδυμα της ψυχής, που οφείλουμε οι Χριστιανοί να ετοιμάζουμε όσο ζούμε, για να αξιωθούμε της χαράς των βασιλικών Γάμων στο ουράνιο βασίλειο του Θεού.

Στη σημερινή 40ή Ομιλία μας θα ασχοληθούμε με την τελευταία ευχή που αναπέμπει ο Λειτουργός, την τελική ευλογία προς το εκκλησίασμα και την Απόλυση.

Όταν ο Λειτουργός τοποθετήσει στο άγιο Ποτήριο όλες τις μερίδες των Αγίων, ο Διάκονος του υπενθυμίζει: Ὕψωσον Δέσποτα". Ο Ιερέας θυμιατίζει τα Τίμια Δώρα, λέγοντας "Υψώθητι ἐπί τούς οὐρανούς ὁ Θεός και ἐπί πᾶσαν τήν γῆν ἡ δόξα σου" και μετά από την Ωραία πύλη υψώνει το άγιο Ποτήριο προς τον λαόν, (ο οποίος υποκλίνεται ευλαβικά) δοξολογώντας τον Θεό: "Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε...". Η εικόνα αυτή του υψωμένου Ποτηρίου με τα Τίμια Δώρα, μέσα στο νέφος του θυμιάματος και εν συνεχεία η μεταφορά του στην Αγία Πρόθεση, όπου δεν φαίνεται από τους πιστούς, ζωντανεύει σε μας την ένδοξη Ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, το δε θυμίαμα το νέφος των Αγγέλων που Τον συνόδευαν στον Ουρανό.

Μετά την ανάγνωση και των τελευταίων ευχών, από την Ακολουθία της προ της θείας Μεταλήψεως, οι Λειτουργοί προσέρχονται να κοινωνήσουν κατά την εκκλησιαστική τάξη. Καθένας υποκλίνεται πρώτα στους άλλους συλλειτουργούς του και μετά προς τον λαό, ζητώντας και δίδοντας συγχώρηση. Εάν λειτουργεί Επίσκοπος, πρώτος κοινωνεί εκείνος και εν συνεχεία αυτός κοινωνεί τους συλλειτουργούς του ιερείς και διακόνους. Πρώτα κοινωνούν το άγιο Σώμα. Έχει βαθύ συμβολισμό ο τρόπος με τον οποίο κοινωνεί ο Ιερέας και όταν είναι μόνος του. Αφού προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα απλώνει την δεξιά του παλάμη πάνω από το άγιο Δισκάριο, και με το αριστερό του χέρι παίρνει ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Σώματος και το τοποθετεί στην ανοιχτή παλάμη του, λέγοντας: "Τό τίμιον καί πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου ...μεταδίδοταί μοι τῷ (όνομα) ἀναξίῳ ἱερεῖ εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν ...".Χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο, από το οποίο του μεταδίδεται· και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο Ίδιος μεταλαμβάνει τον Ιερέα, όπως επίσης και στη συνέχεια ο Χριστός κοινωνεί τους πιστούς με το χέρι του ιερέα. Γι' αυτό ο ιερέας όταν κοινωνεί τον κάθε πιστό λέγει: "Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού (όνομα)...". Βλέπουμε και από αυτές τις εκφράσεις ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι, όπως λέει μια ευχή, "ὁ Προσφέρων καί προσφερόμενος",δηλαδή όλα τα ενεργεί ο Ίδιος, χρησιμοποιώντας κι εμάς, για να μας τιμήσει.

Πρόγραμμα

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

Multimedia