( Ματθ. 22,2-14)

Με την Παραβολή που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Ιησούς παρουσιάζει με εντυπωσιακές εικόνες,  το πώς ο Θεός ενεργεί για να  ελκύσει τον άνθρωπο στη χαρά της βασιλείας  Του και ποια είναι η ανταπόκριση των διαφόρων τύπων ανθρώπων.

Με Βασιλιά παρομοιάζει τον Θεό Πατέρα· ο Οποίος κάνει τον γάμο του γιού Του· του Μονονενή Υιού Του,  που έγινε άνθρωπος, σε όλα όμοιος με μας, χωρίς μόνον αμαρτία. Ποιά είναι η νύφη; Η Εκκλησία, που αποτελείται από όλους όσους θα αγαπήσουν με φλόγα τον Νυμφίον Χριστό και θα θελήσουν να ενωθούν μαζί Του, μέχρι σημείου να γίνουν ένα. (βλέπε Αποκάλυψη Ιωάν.21,2). Ποιοί είναι οι απεσταλμένοι του βασιλιά που σπεύδουν να καλέσουν στον γάμο τα πρόσωπα που είχαν σχέση μαζί  Του; Οι Προφήτες του Θεού, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι όσοι συνεχίζουν το ιερό έργο τους και καλούν τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Και ποιό είναι οι προσκεκλημένοι στους βασιλικουλς γάμους;  Πρωτίστως  το Ισραηλιτικό  Έθνος, που επί αιώνες απολάμβανε τις ευργεσίες του Θεού και το οποίο καυχώταν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Όταν προσεκλήθησαν να προσέλθουν  στον γάμο, δηλαδή να πιστέψουν στον Χριστό, να Τον αγαπήσουν και να ενωθούν μαζί Του ως μέλη της Εκκλησίας Του τί έκαναν; Όχι μόνον αδιαφόρησαν, αλλά κάποιοι συνέλαβαν τους απεσταλμένους του Βασιλιά και τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. ( Γνωρίζουμε τους διωγμούς και τα μαρτύρια, που υπέστησαν οι Προφήτες του Θεού και οι Άγιοι Απόστολοι από τους Εβραίους). Συνέπεια αυτής της άθλιας συμπεριφοράς τους ήταν -όπως λέει η Παραβολή-  να τιμωρηθούν  οι φονιάδες των απεσταλμένων του βασιλιά και να πυρποληθεί η πόλη τους. Όπως και έγινε  λίγα  χρόνια αργότερα, όταν ο ρωμαίος στρατηγός Τίτος με τα στρατεύματά του κατέστρεψε ολοκληρωτικά την Ιερουσαλήμ και διέλυσε και  διεσκόρπισε το Ισραηλητικό έθνος.

Ο Βασιλιάς όμως της Παραβολής επέμεινε να γίνει ο Γάμος με πολλούς προσκεκλημένους και πάλι στέλνει τους δούλους Του να πάνε παντού και να καλέσουν στον Γάμο όποιον εύρισκαν μπροστά τους, αδιάφορον αν ήσαν καλοί ή κακοί. Καταλαβαίνουμε ότι η Παραβολή εννοεί όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμμία εξαίρεση, τους οποίους ο Θεός καλεί στην Εκκλησία Του. Έτσι γέμισε το παλάτι του βασιιλιά  με συνδαιτημόνες , οι οποίοι   απόλαυσαν το πλούσιο βασιλικό γαμήλιο γεύμα.

Η Παραβολή καταλήγει με ένα περιστατικό που συνέβη  στο τέλος, και το οποίο ιδιαίτερα ενδιαφέρει τον καθένα μας: Ο Βασιλιάς θέλησε να επικοινωνήσει με τους συνδαιτημόνες του, να τους ιδεί έναν έναν, να τους εκφράσει τη χαρά του, που ήρθαν στο γάμο του Παιδιού του. (Αυτό δεν κάνει και ο Θεός Πατέρας; Θέλει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με καθένα από μας, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας Του). Κάποια στιγμή βλέπει ο βασιλιάς έναν που φορούσε ρούχα ακατάλληλα για ένα βασιλικό γάμο και του λέγει: "Φίλε πῶς μπήκες ἐδῶ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου; Αυτός έχασε τη μιλιά του"

(στιχ.12).  Δεν μπορούσε να βρεί καμμία δικαιολογία. Διότι ως φαίνεται, ο βασιλιάς δεν υποχρέωσε τους προσκεκλημένους να αγοράσουν ενδύματα ακριβά κατάλληλα για βασιλικό γάμο. Άνθρωποι φτωχοί οι περισσότεροι· αυτό θα τους ήταν αδύνατο. Αλλά ο ίδιος ο βασιλιάς είχε ετοιμάσει κατάλληλα ενδύματα για όλους. Όμως ο άνθρωπος εκείνος αδιαφόρησε. Προσπέρασε τους άλλους που φορούσαν τα κατάλληλα για το γάμο ενδύματα και μπήκε  στο  ανάκτορο του βασιλιά  με τα δικά του παλιά και βρώμικα ρούχα.

Ποιούς άραγε παρομοιάζει ο Κύριος με τον άνθρωπο αυτόν; Είναι φανερό ότι ο Κύριος εννοεί εκείνους οι  οποίοι  δέχονται αρχικά να προσεγγίσουν τον Ίδιο  και την Εκκλησία Του, όπου ενώνονται με τον Θεό, όμως δεν ενδιαφέρονται το ἑνδυμα της ψυχής τους να διατηρείται καθαρό από την αμαρτία  με την μετάνοια και εξομολόγηση· Ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό: " Μήν ἔχετε αὐταπάτες· στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν  θά ἔχουν θέση οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτρες οὔτε μοιχοί οὔτε ἀρσενοκοίτες οὔτε κλέφτες οὔτε πλεονέκτες οὔτε μέθυσοι οὔτε ὑβριστές οὔτε ἅρπαγες" (Α' Κορ. 6, 9-10). Είναι τόσο εκφραστικό το Εξαποστειλάριο που ψάλλουμε στις Ιερές Ακολουθίες του Νυμφίου της Μεγάλης Εβδομάδας: "Τόν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον καί ἔνδυμα  οὐκ ἔχω ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ". Και στους Αίνους της Μεγ. Τρίτης ψάλλουμε: "Ἐάν τολμήσω συνεισλθεῖν εἰς τον Νυμφῶνα, ὁ χιτών μέ  ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου". Αλλά το ένδυμα της ψυχής μας δεν αρκεί να είναι μόνον καθαρό, αλλά και στολισμένο με τις αρετές, με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι αυτό το Εξαποστειλάριο που αναφέραμε καταλήγει: "λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς  φωτοδότα καί σῶσόν  με".

Αδελφοί μου, είναι μεγάλη η τιμή που έκανε και σε μας ο Θεός Πατέρας να μας καλέσει  να συμμετάσχουμε στη χαρά των βασιλικών Γάμων, Βέβαια σε απόλυτο βαθμό η χαρά αυτή θα ολοκληρωθεί μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως προγευόμαστε τη χαρά αυτή από τώρα, κάθε φορά που κατάλληλα προετοιμασμένοι, ενωνόμαστε με το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, με τη θεία Κοινωνία, κατά τη θεία Λειτουργία. Γι αυτό όταν ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε παρακαλούμε : "Κὑριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου...τά ἅγια αὐτά  Μυστήρια ἄς γίνουν για μένα κάθαρσις καί ἁγιασμός ψυχῆς καί σώματος, καί πρόγευσις τῆς μελλούσης ζωῆς καί βασιλείας.”

Είθε με κατάλληλο ένδυμα της ψυχής να προσερχόμαστε κάθε φορά στη θεία Κοινωνία για να προγευόμαστε τη χαρά της βασιλείας  του Θεού! Αμήν.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2019

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia