Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2020

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia