Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Απριλίου 2019

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia