Μας αξιώνει ο Θεός σήμερα να λειτουργούμε στον τόπο που για πρώτη φορά στην Μικρασιατική γη κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Και σώζεται η πρώτη αυτή Ομιλία του, στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ. 13,17-41)., που διαβάσαμε σήμερα.

Την ανύψωση του ανθρώπου από την κατάσταση του δούλου στη θέση του υιού του Θεού, παρουσιάζει  ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή από την Επιστολή του προς Γαλάτες.

Τους Δώδεκα Αγίους Αποστόλους του Χριστού εορτάζουμε σήμερα. Είναι αυτοί που αξιώθηκαν να ζήσουν κοντά στον Χριστό κατά τα τρία χρόνια της δημοσίας δράσεώς Του. Να δούν τα θαυμαστά έργα  του Ιησού Χριστού  και να ακούσουν την θεία διδασκαλία Του.

Σήμερα που εορτάζουμε όλους τους Αγίους μαζί, η Εκκλησία μας επέλεξε να διαβάζεται η  περικοπή από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που αναφέρεται στους αγώνες, τα μαρτύρια αλλά και στα κατορθώματα που επέτυχαν  οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, με την πίστη τους στον Θεό.

Σήμερα εορτάζουμε το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους  Αποστόλους και  πρώτους Μαθητές  του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής.
Αυτό το γεγονός μας παρουσιάζει το σημερινό  Αποστολικό Ανάγνωσμα.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2019

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia