(Ματθ. 17,14-23)

Όταν ο  Ιησούς, μετά την θαυμαστή Μεταμόρφωση Του,  κατέβηκε από το Όρος με τους τρεις Μαθητές Του, συνάντησε τους άλλους Μαθητές Του περικυκλωμένους από πολύ κόσμο. Τότε ένας πονεμένος πατέρας έπεσε στα πόδια του Ιησού και του είπε: "Κύριε, σπλαχνίσου τόν γιό μου γιατί σεληνιάζεται και υποφέρει· πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό" (στίχ. 15).

Η αντίληψη του πατέρα ήταν αυτή που είχαν τότε -αλλά πολλοί και μέχρι τις ημέρες  μας-  ότι από ωρισμένες φάσεις της σελήνης κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν επιληπτικά φαινόμενα που τους βασανίζουν. Αυτή η αντίληψη όμως είναι λανθασμένη.Έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες και ιατρικές μελέτες ετών, σε χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από επιληψίες και  επιβεβαιώθηκε αυτό, που πρώτος ο Ιπποκράτης (Πατήρ της Ιατρικής) είχε υποστηρίξει το 5ον π.Χ. αιώνα: ότι καμμία σχέση δεν έχουν τα επιληπτικά φαινόμενα με τη σελήνη. Είναι  εντυπωσιακό το ότι και  ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος  (4ον αιώνα μ.Χ.) κάνει την ίδια διαπίστωση. Τα φαινόμενα αυτά δεν συνδέονται με την σελήνη. Είναι  θλιβερό το, να υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι, (όχι μόνον σε απολίτιστες περιοχές της γής αλλά και σε προηγμένες) που καταφεύγουν σε  "γητευτές", μάγους, σιαμανιστές και άλλους για να θεραπευθούν από επιληπτικά συμπτώματα.

Εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ότι δύο είναι οι κύριες αιτίες που προκαλούν αυτά τα βασανιστικά φαινόμενα. Η πιό συνηθισμένη αιτία είναι κάποια βλάβη του ανθρώπινου οργανισμού, στον εγκέφαλο ή κάπου αλλού, την οποία η επιστήμη την αντιμετωπίζει με τα μέσα που διαθέτει.

Η άλλη αιτία είναι η ενέργεια πονηρού πνεύματος, όπως απεκάλυψε ο Ίδιος ο Κύριος. Όταν  έφεραν το βασανισμένο παιδί μπροστά  στον Κύριο, ο Κύριος κατάλαβε ότι πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε. Αμέσως "ἐπιτίμησε ὁ Ιησοῦς το δαιμόνιο, καί βγῆκε ἀπ' αὐτόν, κι ἀπό κείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε" (στίχ.18).

Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι πριν έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στη γή ως άνθρωπος, ο διάβολος κυριαρχούσε στον κόσμο. Πολλοί ήσαν οι δαιμονόπληκτοι -δαιμονισμένοι· πονηροί δαίμονες έμπαιναν μέσα τους και τους ανάγκαζαν να κάνουν ότι αυτοί τους διέταζαν. Τα Ιερά  Ευαγγέλια είναι γεμάτα από περιστατικά με δαιμονισμένους.         Και ακριβώς αυτός ήταν ένας από τους λόγους,  που ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Το γράφει  ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α' Επιστολή του: "Γι' αὐτόν τόν λόγο ο Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε στον κόσμο· γιά νά καταστρέψει τά ἔργα του διαβόλου" (3, 8). Τα ιερά Ευαγγέλια συχνά αναφέρουν: "ἔφεραν στόν Ἰησοῦ δαιμονιζομένους πολλούς καί μόνο μέ τον λόγο  Του ἔδιωχνε τά πονηρά πνεύματα" (Ματθ.8, 16). Αυτό το έργο αργότερα το ανέθεσε στους Μαθητές Του:

"Τούτους τούς δώδεκα  τούς έστειλε ο Ιησοῦς να κηρύξουν καί τούς έδωσε οδηγίες...νά θεραπεύετε τούς λεπρούς, να διώχνετε ἀπό τούς ἀνθρώπους τά δαιμόνια" (Ματθ.10,5 & 8). Έκτοτε ο Χριστός διά της  Εκκλησίας, της οποίας είναι η "Κεφαλή" συνεχίζει το λυτρωτικό αυτό έργο· και παρέχει την δυνατότητα στον κάθε βαπτισμένο πιστό, όχι μόνον να μήν κυριαρχείται από τον σατανά, αλλά και να τον νικά. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του: " ̔Ο Θεός τῆς εἰρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τόν σατανά καί θα τόν ὑποτάξει σέ σᾶς" (Ρωμ. 16, 20). Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α' Επιστολή του: "Σᾶς ἔγραψα νέοι μου, πώς εἶστε δυνατοί, καί ό λόγος τοῦ Θεοῦ ζεῖ μέσα σας καί ἔχετε νικήσει  τόν πονηρό" (Α' Ιωάν. 2,14).

Αδλφοί μου, με  όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις της Αγίας Γραφής, εμείς ως Ορθόδοξοι χριστιανοί, που μετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από τον πονηρό και από ανθρώπους που ενεργούν ως όργανά του. Ούτε να ασχολούμαστε με τον  πονηρό, που προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή μας από τον Χριστό και να ασχολούμαστε μαζί του. Μακρυά από δεισιδαιμονίες. Ούτε βασκανία μας πιάνει, ούτε μάτιασμα, ούτε κανένα άλλο τέχνασμα του σατανά. Το βλέμμα μας να είναι συνεχώς στραμμένο προς τον Χριστό. Το ενδιαφέρον μας να  είναι  πώς με τη ζωή μας θα ευαρεστούμε τον Θεό. Και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός  διά του Φύλακα Αγγέλου -όπως ζητάμε στην σχετική Ευχή- θα μας διαφυλάττει "από πάσης επηρείας του αντικειμένου-διαβόλου" και  θα εκπληρώνεται το αίτημά μας στην Κυριακή Προσευχή: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...ρῦσαι ἡμᾶς  ἀπό  τοῦ  πονηροῦ" (Μτθ. 6,13). Αμήν.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2018

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia