(Ματθ. 14, 14-22)

Ο πολλαπλασιασμός των πέντε ψωμιών και δύο ψαριών σε τόσο μεγάλη ποσότητα, ώστε να φάνε και να χορτάσουν πέντε χιλιάδες άνδρες και επί πλέον και γυναίκες και παιδιά, είναι ένα από τα πιό εντυπωσιακά θαύματα του Χριστού. Γι αυτό αναγράφεται και στα τρία Ευαγγέλια. Αλλά γιατί το έκανε αυτό το θαύμα ο Κύριος, που  ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα και υπό ποιές συνθήκες;

Την απάντηση μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: "Ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολύν κόσμο καί τούς εὐσπλαχνίστηκε". Ο Ιησοῦς τους ευσπλαχνίστηκε. Πόσα  φανερώνει αυτή η λέξη: "εὐσπλαχνίστηκε"! Ο Απόστολος Πέτρος, που παρακολούθησε από κοντά την ζωή του Ιησού είπε: "Ὁ Ἰησοῦς παντοῦ ὅπου πέρασε, εὐεργετοῦσε καί γιάτρευε ὅλους..." (Πράξ. 10,38). Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Το ίδιο έκανε ο Κύριος και αυτή τη φορά. Όταν είδε τους αρρώστους, που είχαν έρθει από μακρυά, ο Κύριος τους ευσπλαχνίστηκε, καί γιάτρεψε τούς αρρώστους. Συνήθως ο Ιησούς, όταν κάποιος άρρωστος Του ζητούσε να τον θεραπεύσει, τον ρωτούσε αν πίστευε ότι μπορεί να το κάνει. Σε αυτούς όμως εδώ δεν φαίνεται να έκανε παρόμοια ερώτηση. Το γεγονός ότι περπάτησαν τόσο δρόμο για να φθάσουν μέχρι τον Ιησού, φανέρωνε ότι πίστευαν πως ο Ιησούς μπορούσε να τους θεραπεύσει, όπως και έγινε.

Ο Ιησούς ευσπλαχνίστηκε όλο αυτό  το πλήθος  του κόσμου, που διψούσε να ακούσει την θεία διδασκαλία Του!  Γι αυτό είχαν έρθει άνδρες, γυναίκες και παιδιά, από τις γύρω πόλεις και τα χωριά να Τον ακούσουν. Και τους κηρύττει "τό εὐαγγέλιον  της βασιλείας" (Ματθ.4,23). Τους προτρέπει: "Μετανοεῖτε γιατί ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ" (Ματθ. 4,17). Τα λόγια του Χριστού συναρπάζουν τα πλήθη. Σε άλλη παρόμοια περίπτωση γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: Όλοι οι άνθρωποι που άκουγαν τον Ιησού "θαύμαζαν γιά τά γεμάτα χάρη λόγια πού ἔβγαιναν ἀπό τό στόμα Του" (Λουκ. 4,22). Άκουγαν οι άνθρωποι  με προσοχή και ενδιαφέρον τα όσα θαυμαστά τους απεκάλυπτε ο Κύριος. Πόσο γλυκά θα ήταν τα λόγια του Χριστού! Ο Ψαλμωδός παρομοιάζει  τον λόγο του Θεού  με μέλι: "Ὡς γλυκέα  τῷ λάρυγγί μου -τά λόγιά Σου Κύριε- ὑπέρ μέλι  τῷ στόματί μου" (Ψαλμ. 118,103). Στον ίδιο Ψαλμό διαβάζουμε: "Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ λόγος Σου Κύριε, καί φῶς ταῖς τρίβοις μου" (Ψαλμ.108, 105). Γλυκάθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων από τα λόγια του Ιησού και φωτίστηκαν οι ψυχές τους. Απορροφήθηκαν τόσο, ώστε κανείς δεν είχε καταλάβει ότι η ώρα είχε περάσει και πλησίαζε να βραδιάσει.

Αλλά, καθώς είχε φθάσει η ώρα του βραδυνού φαγητού, ο Κύριος τους ευσπλαχνίστηκε που όλοι ήταν πεινασμένοι και στον έρημο εκείνον τόπο δεν μπορούσαν να βρούν τίποτε φαγώσιμο. Πώς θα μπορούσαν έτσι εξαντλημένοι από την πείνα, προ παντός τα παιδιά,   να περπατήσουν τόσο δρόμο, ώσπου να φθάσουν  στα σπίτια τους! Γι αυτό κάνει κάτι  το  θαυμαστό που κανείς δεν το περίμενε: Ευλόγησε ο Κύριος αυτά τα λίγα που υπήρχαν, πέντε ψωμιά και δύο  ψάρια και αυτά πολλαπλασιάστηκαν τόσο,  ώστε να φάνε και να χορτάσουν πέντε χιλιάδες άνδρες χωρίς να ξέρουμε πόσες επί πλέον γυναίκες και παιδιά έφαγαν μαζί.  Τό ότι έφαγαν όλοι καλά και χόρτασαν φαίνεται και από το ότι περίσεψαν πολλά κομμάτια, με τα οποία  γέμισαν δώδεκα κοφίνια.

Αδελφοί μου, ο κόσμος όλος τόσο ενθουσιάστηκε από το θαύμα αυτό,  που ήθελαν  να  ανακηρύξουν τον Ιησού Βασιλέα του Έθνους των! Δεν είχαν καταλάβει ότι δεν μπορούσε να περιοριστεί σε ένα έθνος, και μάλιστα σαν κοσμικός άρχοντας, όπως οι άλλοι. Εμείς όμως που γνωρίζουμε  ότι "ὁ  Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Βασιλέας τῶν βασιλέων καί ὁ κυρίαρχος τῶν κυριάρχων" (παράβ. Α' Τιμ. 6,15) και αξιωθήκαμε να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας Του, μέλη τη Εκκλησίας Του, ας αισθανόμαστε τον Κύριό μας ως Βασιλέα των ψυχών μας. Πιστοί υπήκουοί Του. Να ζούμε κατά το θέλημά Του. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα απολαμβάνουμε περισσότερες και ανώτερες ευεργεσίες από αυτές που δέχθηκαν οι πεντακισχίλιοι και πλέον   άνθρωποι, του σημερινού Ευαγγελίου.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2018

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia