(Προσφώνησις)

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, αίνον και ευχαριστία αναπέμπουμε  στον Πανοικτίρμονα Κύριο, που μας αξιώνει  - για δέκατη συνεχή χρονιά-  να εορτάζουμε εδώ σήμερα την Σύναξη Πάντων των εν Πισιδία, Ατταλεία και Σίδη Διαλαμψάντων Αγίων. Ο εφετεινός εορτασμός, με την υψηλή παρουσία της Υμετέρας Παναγιότητος, για μία ακόμη φορά, προσλαμβάνει ιδιαιτέρη  λαμπρότητα. Αποδείχτηκε θεοφώτιστη η Απόφαση της Υμετέρας Παναγιότητος μετά της περί Υμᾶς Αγίας και Ιερᾶς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να συνεορτάζονται όλοι οι Άγιοι της θεοσώστου αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, την Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου. Ο λόγος είναι διπλός. Πρώτον, διότι 19 γνωστοί Επίσκοποι της Επαρχίας μας συμπεριλαμβάνονται στα Μέλη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, Και δεύτερον, διότι οι πλείστοι Άγιοι της Πισιδίας εορτάζουν αυτές τις ημέρες: Όπως την 10ην Ιουλίου η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βιάνορος, της Πισιδών ἐπαρχίας. Την 11ην Ιουλίου η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κινδέου, Πρεσβυτέρου Ταλμενίας Σίδης. Την 13ην Ιουλίου η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα ο οποίος εμαρτύρησε στη Σέλγη της Πισιδίας. "Τῇ 16ῃ του αυτού μηνός - γράφει το Συναξάριον- οι Άγιοι δεκαπεντακισχίλιοι (15.000) Μάρτυρες ξίφει τελειοῦνται" Και επεξηγεί ο Συναξαριστής : " ̓Εφόνευσαν ἄνδρας χιλιάδας δέκα πέντε, χωρίς τάς γυναῖκας πού δέν τάς ἐμέτρησαν". Μεθαύριο δέ, 17η τοῦ αὐτοῦ μηνός μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εκ χωρίου της  Αντιοχείας της Πισιδίας. Όλων  αυτών των  στρατιών των Αγίων καθώς και των άλλων εβδομήκοντα  Αγίων της περιοχής αυτής, που εορτάζονται κατά τη  διάρκεια του έτους, με κορυφαίο τον Απόστολο Παύλο,  που όργωσε την περιοχή αυτή, εορτάζομε σήμερα την Σύναξη, με προεστώτα τον Πρώτον της Ορθοδοξίας, τον Παναγιώτατον ημών Οικουμενικόν Πατριάρχην!

Δεχθείτε Παναγιώτατε τις εκ βαθέων ευχαριστίες όλων μας για την τιμή και ευλογία που μας επιδαψιλεύσατε. 

Επειδή όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τους πατρικούς λόγους σας, επιτρέψατε μοι, να μή σας κουράσω περισσότερο και να κλείσω την ταπεινή αυτή προσλαλιά μου με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου:

Ἔχοντας κι ἐμεῖς ὁλόγυρά μας τόσο μεγάλο νέφος ἀναρίθμητων Ἁγίων, πού μαρτύρησα γιά τήν πίστη τους, ἄς πετάξουμε ἀπό πάνω μας κάθε βάρος ἀπό τίς καταθλιπτικές μέριμνες τοῦ βίου καί πρό παντός τήν ἁμαρτία πού εὔκολα μᾶς ἐμπλέκει, κι ἄς τρέχουμε μέ ὑπομονή τό ἀγώνισμα τοῦ δύσκολου δρόμου, πού έχουμε μπροστά μας. Καί πάντοτε ἄς έχουμε τά μάτια μας  προσηλωμένα στόν Ἰησοῦ, τόν ἀρχηγό  καί ἱδρυτή τῆς πίστεώς μας,  ὁ Ὁποῖος μᾶς χειραγωγεῖ στον δρόμο τῆς τελειότητος...για να μή χάνουμε το θάρρος μας (Παράβ. Εβρ.12, 1-3).

Ευχηθείτε Παναγιώτατε έτσι να προχωρήσουμε, ακολουθώντας τα βήματα των Αγίων μας.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2021

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

Multimedia