(Ιωάν. 7,37-52. 8,12)

Με ιδιαίτερη χαρά οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε σήμερα, με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την εγκαθίδρυση στη γή της Μιάς, Αγίας,  Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Ο Κύριος είχε πεί στους Μαθητές Του πριν από το Πάθος Του:

"Ὅταν ἐγώ πάω ἐκεῖ -στόν Οὐρανό- θά στείλω σέ σᾶς τόν Παράκλητον" (Ιωάν. 16,7).

"Ὁ δέ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον...θά σᾶς διδάξει τά πάντα καί θά φέρει στη μνήμη σας ὅλα ὅσα σᾶς ἔχω πεῖ εγώ" (Ιωάν.14,26). Μετά δε την Ανάστασή Του ο Ιησούς είχε πεί στους Μαθητές Του: "Νά περιμένετε ἀπό τόν Πατέρα τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης, γιά τήν ὁποίαν σᾶς ἔχω μιλήσει..ὅτι δηλαδή ἐσεῖς θά βαφτιστεῖτε σέ λίγες ἡμέρες μέ Πνεῦμα Ἅγιον" (Πράξ. 1,4-5), και "θά λάβετε δύναμη ὅταν θά ἔρθει τό Ἅγιον Πνεῦμα σε σᾶς" (στίχ. 8).

Όλα αυτά που είχε προαναγγείλει ο Ιησοῦς στους Μαθητές Του πραγματοποιήθηκαν Πενήντα μέρες μετά  την Ανάστασή Του. Όπως ακούσαμε από το Αποστολικό ανάγνωσμα, την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν συγκεντρωμένοι σε ένα τόπο οι Απόστολοι, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου καί όλοι όσοι ακολουθούσαν τον Ιησού και έμειναν πιστοί κοντά Του μέχρι τέλους, περίπου 120 πρόσωπα. Ξαφνικά ακούστηκε μια πολύ δυνατή βοή. "Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιον" (Πράξ. 2,3-4). Έτσι στο Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας, που ο Ιησούς  Χριστός είχε συγκροτήσει με την σταυρική Του Θυσία και την Ανάστασή Του,  κατήλθε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα για να μένει πλέον για πάντα ως ζωοποιός ψυχή  της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος Οργανισμός. Το ορατό μέρος της Εκκλησίας το συγκροτούν οι Άγιοι Απόστολοι  με τους άλλους 120, που όπως είδαμε δέχτηκαν πρώτοι την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Επίσης οι 3.000 που άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν  την ίδια μέρα. Και στην συνέχεια όλοι οι ἄλλοι που κατηχήθηκαν, πίστεψαν τον Τριαδικό Θεό, βαπτίστηκαν και μένουν πιστά μέλη της  Εκκλησίας, ανά τους αιώνες, σε όλη τη γή.

Το αόρατον  μέρος της Εκκλησίας είναι ο Τριαδικός Θεός με το σύνολον των Αγγελικών Ασωμάτων Δυνάμεων . Και ειδικότερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ως κεφαλή καί το σώμα της Εκκλησίας και το Άγιον Πνεύμα ως η ψυχή της Εκκλησίας.

Το Άγιον Πνεύμα "ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας" (Στιχηρά Εσπερινού). Και  όλα τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, ο Τριαδικός Θεός τα ενεργεί διά του Αγίου Πνεεύματος  π. χ. Ο Ιερέας δέεται προς τον Θεό Πατέρα:

Στο Άγιο Βάπτισμα· "Πάτερ Άγιε ..ἁγίασον τό ὕδωρ τοῦτο τῷ Πνεύματί Σου τῷ Αγίῳ".

Στο Ιερό Ευχέλαιο· "Κατάπεμψον τό Ἅγιόν Σου Πνεύμα καί ἁγίασον τό Ἔλαιον τοῦτο".

Στα Εγκαίνια Ναού· "...τῷ Πνεύματι Σου τῷ Ἁγίω  να εγκαινίσης τόν Ναόν τοῦτον".

Και το Πνεύμα το Άγιον ἐρχεται πραγματικά και ολοκληρώνει την τέλεση των Μυστηρίων. Συγχρόνως  έρχεται και σε μας διά μέσου των Ιερών Μυστηρίων  και των Αγιαστικών Πράξεων της Εκκλησίας,  με όλες τις θεϊκές Του σημαντικές ενέργειες. Το σώμα μας γίνεται Ναός του Αγίου  Πνεύματος (Α' Κορ.6,19) Το Ἅγιο Πνεῦμα μας αγιάζει, μας φωτίζει, μας ενισχύει και μας παρέχει τους καρπούς Του, όπως τους παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος: "Ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ ειρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ καλωσύνη, ἡ ἀγαθότητα, ἡ πίστη, ἡ ἐγκράτεια" (Γαλ. 5,22).

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ζωή της Εκκλησίας και του κάθε πιστού οδηγείται και χειραγωγείται από το Πνεύμα το Άγιον. Γι  αυτό όλες οι Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας αρχίζουν με την Προσευχή πρός το Άγιον Πνεύμα:"Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας...ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν ".  Όταν  σε λίγο  γονατίσουμε για να   απευθύνουμε  τις ευχές μας στΗν Αγία Τριάδα, ας παρακαλέσουμε με θέρμη ψυχής  το Άγιο Πνεύμα συνεχώς να ενοικεί στις καρδιές μας, σε όλη μας τη ζωή, για να μας ενισχύει στον πνευματικόν αγώνα μας και να μας αγιάζει.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2019

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia