Καλώς ορίσατε

Με χαρά σας  καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να βρίσκετε σ´ αυτή όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, που κατοικούν μόνιμα στην Αλάνυα ή έρχονται για αναψυχή θα ήθελαν να γνωρίζουν.

Εκείνο που επί χρόνια απασχολούσε τους ευσεβείς Ορθοδόξους χριστιανούς, που ήθελαν να επισκεφθούν την Αλάνυα ήταν, αν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία για να μπορούν να λειτουργηθούν. Στην ενότητα: "Λειτουργίες" θα μπορείτε πλέον να πληροφορείστε τον τόπο και χρόνο τελέσεως των θ. Λειτουργιών καθώς και των άλλων Ιερών Ακολουθιών, κάθε εβδομάδα.

Στην ενότητα: "ANNOUNCEMENTS" θα πληροφορείστε τις έκτακτες εκδηλώσεις της Ορθοδόξου Κοινότητας  Αλάνυας και  της Ορθοδόξου Μητροπολιτικής Επαρχίας Πισιδίας, Σίδης και Ατταλείας.

Ευρύτερος σκοπός της Ιστοσελίδας μας είναι να συνδέσει  όλους τους Ορθοδόξους της Αλάνυας σε μία μεγάλη πνευματική οικογένεια, ώστε κανείς να μήν αισθάνεται μοναξιά όσον χρόνον ζει στην όμορφη αυτή περιοχή.


Alanya, formerly Alaiye, is a beach resort city and a component district of Antalya Province on the southern coast of Turkey, in the country's Mediterranean Region, 130 kilometres east of the Antalya.
Because of its natural strategic position on a small peninsula into the Mediterranean Sea below the Taurus Mountains, Alanya has been a local stronghold for many Mediterranean-based empires, including the Ptolemaic, Seleucid, Roman, Byzantine, and Ottoman Empires. Alanya's greatest political importance came in the Middle Ages, with the Seljuk Sultanate of Rûm under the rule of Alaeddin Kayqubad I, from whom the city derives its name. His building campaign resulted in many of the city's landmarks, such as the Kızıl Kule (Red Tower), Tersane (Shipyard), and Alanya Castle.

The Mediterranean climate, natural attractions, and historic heritage make Alanya a popular destination for tourism, and responsible for nine percent of Turkey's tourism sector and thirty percent of foreign purchases of real estate in Turkey. Tourism has risen since 1958 to become the dominant industry in the city, resulting in a corresponding increase in city population. Warm-weather sporting events and cultural festivals take place annually in Alanya. 
Alanya in Byzantine period was the seat of the the Bishop of Kalonoros (as the town was named that time) under the Metropolitan of Side.

Until the year 1922  in Alaia (later changed in Alanya) about 2.000 Greek Orthodox Christians lived and they used as parochial churches: The Archangels Michael and Gabriel Church (above) and St. Constantin & Helen (down), both in the fortress. An other church, in the honor of St. George, about 10 kilom. N.W. over the town on the mount was used for special ecclesiastical events. The building of this Church from the Christmas of 2012 for two years was using for the monthly Divine Liturgies by the Orthodox Christians living in Alanya's area. Now days, until  a new church will be finished, the Divine Liturgies are celebrating at Alanya's Cultural Center.HISTORIC PLACES


ALANYA CASTLE

The mediaeval castle is located 250 meters high on a rocky peninsula jutting into the Mediterranean Sea, which protects it from three sides.

It is surrounded by the wall 6.5 km in length that has 140 towers on it. Most of the castle was built in the 13th century under the Seljuk Sultanate of Rûm following the city's conquest in 1220 by Alaeddin Keykubad I as part of a building campaign that included the Kızıl Kule. The castle had several gates. The major ones had beautiful painting on them. Nowadays they are destroyed.

There are some ancient buildings inside if the castle -brick cisterns and Byzantine churches. A lot of villas were built inside in the XIX century.
Today the building is an open air museum.  


Red Tower (KIZIL KULE)
The Kızıl Kule (Red Tower), a main tourist attraction in the Turkish city of Alanya, is situated in the port. The building is considered to be the symbol of the city, and is even used on the city's flag.

Construction of the building began during the reign of the Anatolian Seljuk Sultan Ala- ddin Kay Qubadh I and was completed in 1226. The sultan brought the accomplished architect Ebu Ali Reha from Aleppo, Syria to Alanya to complete the building. The name derives from the more red color brick he used in its construction. So well-made was it that it remains one of the finest examples of medieval military architecture. Though more preservation has gone into the building, it clearly is the best preserved Seljuk building in the city. The octagonal red brick tower protects the Tersane shipyard. In 1979 the tower was open for visitors.


Damlatash Cave (DAMLATAŞ MAĞARASI)
The cave is situated in the center of Alanya. The name DAMLATAŞ can be translated in English as "stone in drops" (DAMLA-stone and TAŞ- drop).

The cave was found in 1948 while building works in the port. Amazing 15 000 year stalactites and stalagmites were inside. From those times the cave was under protection and numerous studies began.

Together with its natural beauty DAMLATAŞ Cave is also known for its great atmosphere that makes people who have sick of asthma better. If you have such an illness you should definitely visit Damlataş Cave when you are in Alanya.


DIM CAVE (DİM MAĞARASI)
The cave is a natural formation that offers amazing scenery of stalagmite and stalactite for the visitors.
There is a small salt lake in the middle.

This place was well-known among local hunters as a shelter.
It was introduced to the visitors in 1998 and it is the second biggest cave known to the visitors.


The DOCKYARD (TERSANE)
Its construction started in 1227, six years later than the Sultan's conquest of the city, near Kızılkule and finished in one year. The Side of the dockyard overlooking the sea and having five cells with arches is 56.5 metres long and it is 44 metres in depth. The area selected for the dockyard was planned to have the most sunlight. The statement on the front door of the dockyard has the Sultan Keykubat's armorial bearings and is decorated with badges.

The dockyard of Alanya was the first one of Selcuks in the Mediterranean, Alaaddin Keykubat, who had the dockyard of Sinop built before, was given the little of "the Sultan of the two seas" with the opening of the dockyard of Alanya. On one side of the dockyard there is a small mosque, and a guard room on the other. There is a well that has dried up in time in one of the cells. You can go to the dockyard by boats or on foot passing the walls near Kızılkule and can enter the dockyard without any payments.

TOPHANE
There's a gun house next to the dockyard. It was built with the aim of defence on a rock ten meters above the sea level. It's also known that cannons for battleships were made in the three-storey and rectangular building made of stone blocks and constructed in 1277.

There have been some efforts made by the Ministry of culture and the Municipality of Alanya to make the Dockyard and the Gun House naval museums.


EHMED
It was rebuilt and began to be known as the "middle castle" during the Selcuks' Era, replacing the little one on the northern Side of the citadel left by the Byzantine Empire. It's clear from the inscription on its front door that it was built in 1227. It's thought to have been named after the master builder "Ehmedek" of the Selcuks' Era.

The middle castle consisting of two parts with three towers is located on a strategically important place and at the same time it can protect the inner one where the Sultan's palace is. The walls of the towers we can see today were built during the Byzantine Era, carving rocks. The three cisterns in the middle castle are still used today. SULEYMANYE MOSQUE (SÜLEYMANİYE CAMİSİ)
It was built just outside İçkale on the top of the castle in 1231 when the city was being reconstructed by Alaaddin Keykubat, the Sultan of Selcuks. However the mosque was not in good condition in the following years and it was rebuilt by Kanuni Sultan Süleyman in the 16th century during the Ottoman Era.. The mosque with a single minaret is known as Alaaddin, Kale or Sülaymaniye. The building is made of rubble stones and it is square in shape.

It has a brick dome based on an octagonal frame. Fifteen little earthenware jars were placed in the part functioning as the hanger of the dome in order to ensure its acoustics. That quality is felt during religious practice, the final public place is found below three brick domes on a four-foot basis. The covers of doors and windows are fine examples of wood carving of the Ottoman.

BEDESTEN
It's in the citadel, near The Süleymaniye Mosque. It's thought to have been built in the 14th or the 15th century during the Karamanoğulları period as a bazaar or an inn. It's a rectangular building made of stone blocks. It has 26 rooms and a courtyard that is 35 metres long and 13 metres wide. Today this historical building is used as a hotel, a restaurant and a cafe.

The shops of the medieval times, overlooking the courtyard are now redesigned as hotel rooms. There's a big cistern at the end of the stairs in the garden. The garden overlooks the above walls on one side, and the Taurus Mountains, the Mediterranean and the beach on the other side. Bedesten can be visited with the permission of the person who runs it.


THE TOMB OF SITTI ZEYNEP (SİTTİ ZEYNEP TÜRBESİ)
It's on a rock on the way to the citadel. It's thought to be of the Selcuks or Ottoman period. It is square in shape and consists of two rooms, there is a long sarcophagus and the other room is empty. Evliya Çelebi wrote that the building was a lodge of Bektaşi Dervishes, we have no certain information about Sitti Zeynep. The name of the pious foundation of the tomb was Sitti Zeynep Gin't Zeynül Abidin" in that foundation's records of the Ottoman Empire during Kanuni Sultan Süleyman period. 

The person who had a tomb there is thought to have been an enlightened mystic. 

Three tombs, two meters long each, were carved in the rock where the tomb is situated in the antique era. Antique tombs were once used as water tanks.


HIDIRELLEZ CHURCH (HIDRELLEZ KİLİSESİ) ST.GEORGE ORTHODOX CHURCH
It is within the boundaries of Hacı Mehmetli Village in Hıdır İlyas, ten kms far from the center of Alanya.

The church that is thought to have been founded on a slope overlooking the Mediterranean at the beginning of the 19th century is used for worshipping by Christian and Muslim visitors today. It is rectangular in shape, its roof is built of brick, its walls are made of stone and it has a little apse. There's a mezzanine floor wooden decorated in the church. The frescos on the walls have been deteriorated. It's understood from the inscription that the church was repaired in 1873. The inscription being exhibited in Alanya Museum was written in Turkish (the language of Karamans), using the Greek alphabet. The church was closed when the people of Orthodox Church living in Alanya and speaking Turkish, went to Greece because of the exchange in 1924. Hıdırellez Church that has got a water source nearby is also known as the Church of Antalya Kaleiçi. Entrance to ruins is free.

((NOTICE: WE MUST COMPLETE ABOUT RESTORATION of the church building 2015.))


NAULA
One of the  16 quarters existing around Alanya, during Byzantine period (then  "Kalonoros"), was Naula.  

Naula (sources: Mahmutlar Belediye & Akmedanmed) – has some ruins dating back to the Byzantium period such as a theatre, a temple, a columned street, two observatory towers, a hole used to keep wild animals, two fountains, all of which reflects Roman life. Naula, mentioned as the port of Leatres in the ancient sources, lies concealed behind the summer resort houses near the coastal road in Mahmutlar and, surrounded by banana plantations, the site has two-storied tower-like structures rising upon the fortifications. The city walls were built from slate stone and brick masonry. Four churches identified within the city are noteworthy for their monumental size. Church A, all that remains is its apse wall, which carries traces of wall paintings. Church B, its apse, south and north walls remain still standing. This monumental structure has a length of approximately 20 m and the walls are plastered and traces of wall paintings are discernible in places. A niche in the southeast wall of the apse should have been used as a prothesis. To the west of the naos and off the axis of this church is a two-storied building with windows. Church C is located today within the garden of a village house. Only its apse is standing and there is no other evidence regarding this structure. Church D is located in the back yard of a village house, near the banana plantation. Only its apse and part of the north wall remain and the apse has a twin window. Tesserae on the ground suggest the presence of an original mosaic floor, concealed beneath the earth filling. Our first observations and impressions based on the materials and masonry techniques are that the church and the city walls were constructed at the same time. The fifth church, whose existence is known from the sources, should be identified next year.

Les mer: http://www.mahmutlar.cc/en/historie/

Syedra
Historical overview: 
Researchers have managed to date back the history of Syedra to the 7th century BC. There was a continuity of the settlement in the area until the 13th century AD. Syedra experienced the period of its greatest prosperity in the 2nd century AD, when the city walls were erected, defining an extensive area on the top of the hill. It is estimated that at that time Syedra's population reached 4500 inhabitants. Later, the city declined and the fortifications were rebuilt in order to better protect its smaller area.

Syedra first appeared in historical records in the first century BC. The most memorable moment of the city's history was in 194 AD when a letter of commendation from Roman Emperor Septimius Severus arrived to the city. The Emperor praised the courage of Syedra inhabitants who bravely fought off numerous pirate attacks. In order to commemorate this event the contents of this letter were engraved in stone. This inscription is currently displayed, along with some other artifacts from Syedra, in the Archaeological Museum in Alanya.

Sightseeing: 
Among the most important buildings that have been preserved, in better or worse condition, in Syedra are impressive baths, a gymnasium, a colonnaded street, five water cisterns, an ancient temple, a Byzantine church and an olive-oil workshop. Unfortunately, almost nothing has remained from an ancient theatre. However, the ruins of houses and workshops from the Roman period are still visible. There is also an interesting cave where baptisms took place in early Christian era. It was decorated with frescoes, fragments of which can still be seen on the walls.
Syedra  in Byzantine period was the seat of a Bishop under the Metropolitan of Side.


Antiochia ad Cragum
Historically the site with its harbor served as one of the havens for the Cilician pirates who operated from these shores and preyed upon shipping and coastal communities of the eastern Mediterranean during the first half of the first century BC.  Pompey the Great ended the pirate scourge in 67 BC with a naval victory at nearby Coracesium (Alanya).

The emperor Gaius ceded control of Rough Cilicia to a client-king of Rome, Antiochus IV of Commagene, for a brief period in AD 38, and was restored to power in 41 under Claudius.  He ruled continuously until AD 72, during which period he founded the self-named city.  After his removal by Vespasian in 72, the city, along with the rest of Rough Cilicia, fell under direct Roman rule as part of the enlarged province of Cilicia.

The ancient city of Antiochia ad Cragum occupies sloping ground that descends from the Taurus range down to the sea.  In spite of the fact that the city is coastal, its center lies several hundred meters above sea level, protected on several sides by cliffs and steep slopes that offered protection from sea borne attack.  The portion of the site where ancient architecture is still preserved lies within the confines of the modern village of Güney and extends over 24 ha in area. Perched on the city’s highest inhabited point, the Imperial Temple overlooks the city center.

The temple mound lies at the site’s highest point overlooking the city center. Most of the architectural material of the temple is preserved but exists in a collapsed state. Since 2005, ACARP has been methodically removing the blocks scattered on the mound and transporting them to adjacent blockfields for study. The removal of the blocks allows excavation to reveal the buried podium and foundation structure of the temple.

Antiochia ad Cragum is located in the village of Güney, approximately 20 km southeast of Gazipaşa, where the project headquarters is located and where participants stay. Gazipaşa itself lies approximately 40 km southwest of the tourist resort town of Alanya.


SHARAPSA INN (ŞARAPSA HANI)
It's a building from the 13th Century, 13 km to the west of Alanya on the highway. The caravanserai was built by Gıyaseddin Keyhusrev the Sultan of Seljuk between the years 1236-1246 on the historical Silk Way. The building which was built on a piece of land about 1000 square metres has walls built of bulky cut stones. The Caravanserai which was one of the most important accommodation points of the Middle Ages is to be used as amusement centre today.


THE CITADEL OF ALARA (ALARAHAN)
The Citadel of Alara was built in 1232, 37 kilometres westward from Alanya on the demand of Alaaddin Keykubat, the Sultan of Selcuks and it is 9 kilometres far from the sea. The aim of the citadel that was on the Silk Road was to protect the crowds stopped at the inn near the Alara creek. It's built on a steep hill of 200 meters up to 500. It looks magnificent. It consists of an inner and outer part. A dark entrance-hall of 120 steps enters the citadel. It is important to be careful about the wild plants and ruins, since it is not organized as a place to be visited.

There are tunnels made by carving rock in the citadel. There is a small palace, the rooms of the workers, a mosque and a Turkish bath in the ruins. Those who would like to go to the top of the citadel through the walls and paths have to climb at least one hour and be equipped properly. However, the view from the top is worth climbing.


ALARA INN (ALARAHAN)
It's located on a tableland 800m far away the Citadel of Alara on the Alara Stream. Whole caravanserai has been built of cut bulky stones on a land of piece of 2 thousand square metres. The inn, built in 1231, was restored a few years ago and is to be used as restaurant and shop centre. The guard's room keeps its specialties today. The second door of the caravanserai opens out to the guest rooms. There are small rooms next two sides of the long hall. There is a fountain, a small mosque and a bathhouse in the caravanserai. The signatures of the stone craftsmen which searched out during the reparation are very conspicuous. Keykubat said in the epigraphs in Alanya he was, "the sultan of the land and the two seas, the owner of the Arabic and Persian countries" and in the epigraphs in Alara Inn he got the titles, the conqueror of Greek, Damascus, Armenian and European countries." Alara Inn must have been paid for visiting. You can have your meal in the restaurant in the Inn as well as the small eating houses on countryside and you can swim till mealtime.


Η εικόνα  αυτή της Παναγίας, όπως φαίνεται από τις γραπτές πηγές, είναι μία από τις αρχαιότερο βυζαντινές εικόνες. Ο ναός στον οποίον  βρισκόταν αποθησαυρισμένη είχε κτιστεί πρός τιμήν της Θεοτόκου και ήταν στην πόλη Σωζόπολη της Πισιδίας, το σημερινό Uluborlu, γι αυτό και ονομάστηκε Πισιδιώτισσα. Η ύπαρξη της εικόνας στη Σωζόπολη μαρτυρείται μέχρι και τον 8ον αιώνα, οπότε παύουν να υπάρχουν πληροφορίες για αυτήν. Η σπάνια ιδιαιτερότητα  που παρουσιάζει η παράσταση την βρεφοκρατούσας αυτής Θεοτόκου είναι ότι βαστάζει τον Χριστό με το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί ευλογεί. Όχι τόσο σπάνιο αλλά πρωτότυπο εν πολλοίς είναι και το γεγονός ότι φέρει αυτοκρατορικό στέμμα, στοιχείο κοινό με την απεικόνιση της Παναγίας Ατταλειώτισσας. Σύμφωνα με τις πηγές, από το δεξί χέρι της Θεοτόκου που ευλογεί, έρρεε άφθονο μύρο, με το οποίο γίνονταν θαύματα.

Οι πρώτες μαρτυρίες για την εικόνα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας ανάγονται στον 6ον αιώνα. Η πρώτη μαρτυρία προέρχεται από τον βίο του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου, Επισκόπου Αναστασιουπόλεως. Εκεί αναφέρονται πολλά θαυμαστά γεγονότα που πραγματοποιούνταν χάρι στη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, όπως ιάσεις χρονίως  πασχόντων, θεραπείες στειρότητος, σωτηρία από θανάσιμους τραυματισμούς.

Ανάμεσα στις πολλές αυτές αναφορές η πιό εντυπωσιακή είναι αυτή που περιγράφει θεραπεία δαιμονονισμένου παραλυτικού, στο ναό της Παναγίας, όπου  από την εικόνα εκσφενδονίστηκε μύρο στο πρόσωπο του αγίου Θεοδώρου και τον έχρισε ολόκληρον.

Μία άλλη μαρτυρία για τη θαυματουργό και μυροβλύζουσα εικόνα της Θεοτόκου στη Σωζόπολη της Πισιδίας προέρχεται από τον βίο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως  Ευτυχίου (552-5565.577-582), ο οποίος τιμάται ως Άγιος.Ο βιογράφος του περιγράφει μία  σειρά θαυμάτων της εικόνας. Ένα από αυτά είναι η γέννηση υγιούς τέκνου, στην Αμάσεια,  από ένα ζεύγος, που όλα τα παιδιά τους γεννιόνταν πεθαμένα. Ο Πατριάρχης Ευτύχιος τους έχρισε με το Μύρο από την εικόνα της Παναγίας τους ευχήθηκε και μάλιστα προέβλεψε ότι το παιδί που θα γεννηθεί και τους προέτρεψε να το βαπτίσουν με το όνομα Πέτρος. Όπως και έγινε. Το ζευγάρι κατέφυγε και πάλι στον Άγιο, ο οποίος τους έχρισε με το μύρο και απέκτησαν και δεύτερο παιδί και πρότεινε στους γονείς να το βαπτίσουν Ιωάννη. Το διπλό αυτό θαύμα έγινε γνωστό στην ευρύτερη περιοχή και κορυφώθηκε ο σεβασμός των ανθρώπων πρός την εικόνα, με αποτέλεσμα να συρρέουν πλήθη ασθενών για να λάβουν τη θαυματουργική θεραπεία από το μύρο της εικόνας της Θεοτόκου.
Με το μύρο της εικόνας ο Πατριάρχης Ευτύχιος θεράπευσε τον κωφάλαλο υιό
ενός ιερέως, δαιμονισμένους,βρέφη ετοιμοθάνατα, τυφλούς, άλαλους, κυρίως παιδιά. Η φράση "χρίσας τω αγίω μύρω της αχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου" επαναλαμβάνεται περισσότερες από τριάντα φορές στο βίο του αγίου Ευτυχίου.

Μία ακόμα μαρτυρία για τη θαυματουργό εικόνα στη Σωζόπολη προέρχεται από τον  Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό Α' (715-730, τιμάται ως Άγιος την 12η Μαΐου). Ο  Γερμανός πατριαρχεύει κατά τους χρόνους της εικονομαχίας, και σε επιστολή του πρός τον Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως  Θωμά  γράφει χαρακτηριστικά ότι μεταξύ των άλλων θαυμαστών γεγονότων που επιτελούν οι εικόνες είναι τα θαύματα που γίνονται με το μύρο που αναβλύζει από την παλάμη της Παναχράντου Θεοτόκου, που είναι αγιογραφημένη στην εικόνα που υπάρχει στη Σωζόπολη της Πισιδίας. Τα θαύματα αυτά είναι ολοφάνερα, κανείς δέν μπορεί να εκφράσει αμφιβολία ή αντίρρηση, διότι πολλοί τα είδαν και τα επιβεβαιώνουν.

Η επιστολή αυτή αναγνώστηκε αργότερα,  κατά την 7η Οικουμενική Σύνοδο (787), ως βασικό επιχείρημα κατά της εικονομαχίας και υπέρ της απόδοσης τιμής στις ιερές εικόνες.

Από τον 8ον αιώνα και μετά δέν σώζονται μαρτυρίες για την θαυματουργή εικόνα, σε βυζαντινά κείμενα.  Πολλούς αιώνες αργότερα υπάρχει η πληροφορία
ότι εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας κατείχε η μητέρα του Τσάρου Μιχαήλ Federovich Romanov, η οποία εκάρη μοναχή με το όνομα Μάρθα. μετά τον θάνατό της η εικόνα αποθησαυρίστηκε στη Νέα Μονή του Σωτήρος (Novospassky) στη Μόσχα, μέχρι το 1917. Η εικόνα χάθηκε μετά την επικράτηση του Σοβιετικού Καθεστώτος στη Ρωσσία.

Από το  γεγονός ότι στα εκκλησιαστικά Ημερολόγια, μέχρι σήμερα, αναγράφεται  ότι την 3/16 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η Εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας, συμπεραίνεται ότι η εικόνα μεταφέρθηκε κάποτε στη Ρωσία και θα έγινε γνωστή από θαύματά της και εκεί. Άλλωστε αντίγραφά της μόνον στη Ρωσσική Εκκλησία έχουν διασωθεί. Το πρώτο  δε, αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας, το οποίον έχουμε φέρει στην Αλάνυα, ιστορήθηκε σε Αγιογραφείο της Μόσχας τον Ιανουάριο του 2014.
Το θαυμαστόν είναι ότι αντίγραφα και αυτής της Εικόνας της Παναγίας της Πισιδιώτισσας επιτελούν θαύματα στις ημέρες μας. Θα παραθέσουμε εδώ το πρώτο, από τα όσα έχουμε πληροφορηθεί.

Στις αρχές Αυγούστου του 2014, ένας υπέρηχος έδειξε ότι το έμβρυο που κυοφορούσε η  Χ.Μ. στον Χολαργό είχε σοβαρό πρόβλημα  στον πνεύμονα. Την έπιασε φόβος μεγάλος και απελπισία. Εκείνο ακριβώς το διάστημα έτυχε να μάθει  για την Παναγία την Πισιδιώτισσα στην εκκλησία,  και να πάρει ένα αντίγραφο  της εικόνας Της. Συγκινήθηκε πολύ από την την ιστορία Της και από το γεγονός ότι προστατεύει τα παιδιά και άρχισε να προσεύχεται για το πρόβλημα του κυοφορουμένου βρέφους της"

Όταν έφθασε η στιγμή του τοκετού και γεννήθηκε το βρέφος, εισήχθη αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Το έβαλαν σε θερμοκοιτίδα με οξυγόνο και δεν  άφησαν τη μητέρα καθόλου να το κρατήσει. Μετά από τρείς εβδομάδες οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν αξονική  και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπάρχει  όγκος  και θα πρέπει να χειρουργηθεί, χωρίς  να ξέρουν σίγουρα και  να εγγυηθούν ότι ένα βρέφος θα μπορούσε να αντέξει μια τόσο δύσκολη εγχείρηση.

Ημερομηνία για το χειρουργείο ορίστηκε από τους γιατρούς η 3η Σεπτεμβρίου του 2014 (ημέρα εορτής της Παναγίας της Πισιδιώτισσας). Οι γονείς ήταν σε κατάσταση τραγική. Επικοινώνησαν  με τον Πατέρα της Εκκλησίας , που τους είχε δώσει την εικόνα, εκείνος τους έστειλε την Παράκληση της Παναγίας της Πισιδιώτισσας. Όλο το διάστημα προσευχόμασταν για τη ζωή του βρέφους μπροστά στην εικόνα Της. Την παραμονή της εγχείρησης έκαναν έναν τελευταίο υπέρηχο στο βρέφος για να επιβεβαιώσουν αυτά που ήδη πίστευαν. Ο υπέρηχος αυτός όμως ανέτρεψε τα πάντα! Όχι δεν επρόκειτο για όγκο! Ήταν κάτι αθώο που θα μπορούσε ν΄ αφαιρεθεί όταν το βρέφος θα μεγάλωνε σε μια επέμβαση εύκολη πια. Το πρόβλημα όμως με τη δυσχέρεια αναπνοής του μωρού παρέμενε και δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν!

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της Παναγίας της Πισιδιώτισσας έκαναν άλλη μια ύστατη προσπάθεια στο νοσοκομείο να αποσυνδέσουν το μωρό από το οξυγόνο και το μωρό άρχισε ν΄ αναπνέει μόνο του. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και αντί να εγχειρίζεται εκείνη την ημέρα, η μανούλα του το κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της. 

Αλλά και όταν ενα μήνα μετά πήγαν το μωρό για έλεγχο-υπέρηχο δεν βρέθηκε τίποτε. "Δεν το βλέπω! Τί έγινε;" ήταν τα λόγια του γιατρού!  Όλοι δόξασαν  το όνομα του Θεού και τη Χάρη Της Παναγίας Της Πισιδιώτισσας που όπως φάνηκε εισάκουσε τις προσευχές τους και τις Παρακλήσεις τους. Από τόυε το νήπιο δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

Το μωρό σήμερα χαίρει άκρας υγείας! Το διεπίστωσα και ο ίδιος κατά την επίσκεψή μου στο σπίτι του και το αντίκρυσα στην αγκαλιά της μητέρας του γερό και χαμογελαστό!
Θαυμαστός ο Θεός! Ας ευχαριστούμε την στοργική Μητέρα μας, την Παναγία μας, για όλα τα θαυμαστά που επιτελεί.
Всем нам прекрасно известно, что на протяжении года в Православных храмах совершается множество служб. Однако наибольшее значение из них имеет Божественная литургия, поскольку во время ее совершения мы не просто воспеваем церковные гимны и молитвы. Во время Литургии совершается Таинство Божественной евхаристии, которое Христос заповедал совершатьс воим ученикам вечером Великого Четверга, во время Тайной Вечери, в Сионской Горнице Иерусалима, как повествует нам о том Евангелие.

Во время оно, Иисус взял хлеб, благословил его,преложил его в Свое Тело, и после того, как вознес благодарение Богу Отцу, раздал Своим ученикам, говоря: “Приимите, ешьте, это Мое Тело”. Потом взял чашу, опять возблагодарил Бога Отца, благословил вино в ней, преложил его в Свою Кровь и подал Своим ученикам, говоря: “Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя, Нового Завета, которая за вас и за многих изливается, во оставление грехов” (Мф.26, 26-28). Так Святые Апостолы удостоились первыми причаститься Святого Тела и Святой Крови Христа Спасителя нашего.

Когда же все причастились, Господь сказал им: “То что сделал Я, то делайте и вы. И каждый  раз, как будете совершать Евхаристию, будете возвещать Мою смерть и мое Воскресение. (1Кор. 11,25-26). И в других словах Господь дал понять Своим ученикам, что Таинство Евхаристии надлежит совершать всегда, чтобы все, кто верят в Иисуса Христа причащались Тела и Крови Его во оставление грехов и для единения с Богом. Так осуществляются слова Господни: "Вкушающий Мое Тело и Пьющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем" (Ин.6,56). Также осуществляется и чувственное присутствие Господа, как было обещано перед вознесением на небеса: "Вот Я с вами во вся дни, до скончания века" (Мф. 28,20).

По этой причине, верующие, когда совершается божественная Литургия, с особым рвением приходят в храмы, не просто чтобы помолиться, но главным образом, чтобы причаститься Тела и Крови Его и соединиться с Ним. С большим благоговением мы поминаем христиан, которые в годы гонений тайно спускались в римские катакомбы, чтобы совершить литургию и причаститься, с опасностью для жизни. Но и в новейшей истории, в эпоху, когда атеистические режимы воевали с Церковью, христиане старались любым способом тайно прийти туда, где совершалась божественная Литургия, чтобы причаститься.

Рассмотрим же, что именно происходит на божественной Литургии. Коротко говоря, можно сказать что, для радости верующих всех времен, происходит чувственное и явственное явление жизни и избавительного действия Богочеловека Господа нашего.

Как это происходит?

Согласно Святому Евангелию, главными событиями жизни Господа являются Рождество Его в Вифлиеме, Его общественное явление после Крещения, Его проповедь, благодеяния людям, предание Таинства Евхаристии Его ученикам и через них Церкви, осуждение Его на смерть и путь на Голгофу, Его крестная жертва, Его Воскресение, и, наконец, Его Вознесение на небеса.

Все эти мироспасительные события, которые произошли более 2000 лет назад, происходят чувственно у нас и сегодня во время божественной Литургии.

Верующий христианин чувствует, что он присутствует на них, в так называемом "литургическом времени". Это великое Таинство, как события, произошедшие тысячи лет назад, могут переживаться так, как буд-то происходят сегодня, к нашей радости! Но все именно так и есть. Поэтому в песнопениях и молитвах Господских праздников очень часто употребляется слово "днесь (сегодня)". Как то на Рождество: "Дева днесь Пресущественного рождает...", на Богоявление: "Явился Еси днесь вселенней...", в Великую Пятницу: "Днесь висит на древе...", на Пасху: "Пасха священная нам днесь показася...", и на день Вознесения: "Днесь на небесех горния силы наше естество зряще, / дивящеся страннаго...”. Все эти события Церковь переживает и чувствует как сегодняшние. Они произошли двадцать столетий назад, но не утратили ничего из своего спасительного действия в полноте Церкви. Все это мы переживаем, как сегодня, и эти события действуют освящающе на те души, которые обращаются с верою.

Рассмотрим же попорядку эти священные события жизни Христа, относительно божественной Литургии.

Рождество Христово.

Во время приготовления Святых Даров, которое совершает служащий иерей на Святом Жертвеннике (что находится слева от Святого Престола), берется просфора, (тоесть хлеб, который особым способом приготовили верующие) и вино (настоящее виноградное) и особым священнодействием посвящается Богу. Из центра просфоры изымается так называемый "Агнец", который имеет надпись ИС ХС

НИ КА (Эта часть в самый святой момент божественной Литургии прелагается в Тело Христово). Агнец распологается иереем по центру Дискоса, который будучи круглым, символизирует вселенную. Здесь изображаем Рождество Христово от непорочной и чистой Богородицы и явление Его на земле. Также священник берет "звездицу", которая символизирует Вифлиемскую звезду, виденную волхвами и располагает вверху Агнца. Затем покрывает дискос с Агнцем, особым покровом, в чем некоторые усматривают символику пелен, которыми Пресвятая Матерь "спеленала Иисуса и положила Его в ясли" (Лк. 2,7).

Общественное явление Христа и начало Его деятельности.

Иисус на протяжении тридцати лет Своей жизни на земле жил в Назарете не являя Своей Божественности. Сразу же после крещения от Иоанна в Иордане, "И ходил Иисус по всем городам и селениям... проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях." (Мф. 9,35).

Именно явление миру Господа мы видим в так называемом Малом Входе со Святым Евангелием на божественной Литургии. Из Святого Алтаря храма исходит иерей (или диакон, если он служит), держа высоко Святое Евангелие, которое символизирует Христа, и становится по середине храма. Перед ним впереди выносится свеча, символизирующая Честного Предтечу Иоанна, который явился раньше, чтобы приготовить путь для грядущего Иисуса. Возвышая Святое Евангелие, служащий иерей возглашает: "Премудрость! Прости!", тоесть, Святое Евангелие содержит премудрость Божию, "Христа, Божию Силу и Божию Премудрость" (1 Кор. 1, 24). Все верующие, как только услышат этот возглас и увидят поднятое Святое Евангелие произносят призыв обращаясь друг к другу: "Приидите, поклонимся и припадем ко Христу!". Именно так поступали толпы народа, когда узнавали, что Иисус идет к ним, они звали и других, чтобы те пришли и поклонились Ему! И не только это. Каждый, соответственно со своей болью и проблемой, просил Христа: "Господи, спаси нас!" (Мф. 8,25), "Господи, спаси меня!" (Мф. 14, 30).  Также и верующие громким голосом взывают ко Христу и просят Его: "Спаси нас Сыне Божий.... поющия Ти, Аллилуия!".

Господь учит и оказывает благодеяния людям.

Как люди Галилеи и Иудеи слушали обращенное к ним учение Господа, так и во время божественной Литургии, верующие всех времен в чтении евангельских отрывков слушают те же самые слова Иисуса, и узнают все что Он сделал благого и какие чудеса сотворил. Верующие, слушающие Самого Христа, из уважения и с особым вниманием к Его словам, слушают Евангелие стоя, и в конце чтения, и за то, что Он сподобил их слушать Его, славословят Господа словами: "Слава Тебе Господи, слава Тебе!".

Господь идет на Голгофу.

​После того, Господь прошел за три года всю Палестину призывая народ к покаянию и открывая волю Божию, творя которую, люди наследуют Небесное Царство, "Он был предан за прегрешения наша" (Рим. 4,25). Он воспринял, из любви к нам и для нашего спасения, предание в руки врагов Его. Особенно важно что во многих местах Священное Писание отмечает, что Иисус "был предан" добровольно, желая быть принесенным в жертву для нашего спасения. И дело вовсе не в том, что Он не мог избежать осуждения. Он ведь Сам сказал ап. Петру, когда тот вынул нож в то время, когда увидел, что приближается разъяренная толпа,чтобы схватить Его: Петр "вложи меч твой в ножны... Или ты думаешь, что я не могу умолить Отца, чтобы Он послал мне 12 легионов ангелов?" (Мф. 26,52-53). После того, как Иисуса арестовали, Он был осужден от начальников Иудейских на смерть. Приговор был утвержден римским наместником Понтием Пилатом. Утружденного тяжестью деревянного креста, Христа ведут на Голгофу.

Это шествие Господа на место мученичества верующий видит на божественной Литургии в тот момент, когда священнослужитель держа дискос и святую Чашу со Святыми Дарами, проходит по храму и поднимается во святой Алтарь, чтобы поставить их на Святой Престол, который символизирует Голгофу. (Поэтому сзади от Святого Престола устанавливается святой Крест с Распятием). Во время шествия священник обращается к Господу с молитвой словами распятого разбойника: "Всех нас, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков".

Жертва Христова для спасения мира.

На Херувимской песне в Великую Субботу происходит непосредственное воспоминание жертвы Христовой на божественной Литургии. “Царь царствующих и Господь господствующих  приходит заклатися и датися в снедь верным.” На первый взгляд эти слова могут показаться жестокими, но они выражают реальность. Пророк Исаия, много веков назад, пророчествовал, что Мессия “как овча на заколение ведется” (Ис. 53,7) и Святой Престол в литургических текстах называется “Жертвенником”, на котором Христос приносит Себя в жертву Богу Отцу “за жизнь мира и спасение”. “Приимите ешьте, это Мое Тело, которое за вас преломляется во оставление грехов”, возглашает служащий священник. Это слова Христа, произнесенные Им во время установления Таинства Евхаристии. "Пейте от нея вси, это есть Кровь Моя, Нового Заета, которая за вас и за многих проливается, во оставление грехов". Особое значение здесь имеет употребление Господом тут настоящего времени в словах: "преломляемое" (приносимое в жертву), и "изливаемая". Его Тело было принесено в жертву, и Кровь Его истекла во время распятия в тот святой день Великой Пятницы. Но все это не было чем-то таким, что совершилось однажды и прекратилось.  Все продолжается. Благодеяние, сотворенное Господом в Тот день,  действует для божьего народа во все времена. Поэтому служащий священник продолжает: "Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся, яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие... Твоя от Твоих Тебе приносим...".

Великий момент, во время которого тело Церкви, через служащего епископа или священника, приносит Святые Дары и молит Бога Отца низпослать Святого Духа, чтобы преложить хлеб и вино в Святой Чаше в Святые Тело и Кровь Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В эти священные мгновения совершается Таинство, которое превосходит человеческий разум, как и Таинство Божественного Вочеловечения Христа "от Святого Духа и Марии Девы"! Действием Святого Духа хлеб и вино прелагаются в Святое Тело и Святую Кровь Христовы. Господь наш и Бог Иисус Христов принимает такой смиренный вид, чтобы быть переданным верным, для их восстановления, освящения и соединения с Ним. Сказано ведь: "Вкушающий Мое Тело и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем" (Ин. 6,56). Спаведливы здесь слова, которые мы поем на Рождество Христово "Невозможно это таинство исследовать" (Служба Рождества Христова. На «хвалите» стихиры самогласные на 4, глас 4,

Андрея Иерусалимского).

Все мы верующие присутствуем при принесении Крестной жертвы Господа на Голгофе и воспринимаем Благодать и избавление, что происходят из нее.

Участие в Тайной Вечере.

Господь, во время установления Таинства божественной Евхаристии, после того, как возблагодарил Бога Отца, благословил хлеб и чашу и преложил их в Тело и Ковь Свои и преподнес ученикам, говоря: "Приимите, ешьте, это Мое Тело..." и "Пиите от Нея вси, это есть Кровь Моя...". Таким образом в первый раз причастились ученики, лично из рук Христа Тела и Крови Его. Именно это и происходит на каждой литургии. В последней молитве перед божественным Причащением, служащий священнослужитель просит: "Внемли, Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого жилища Твоего и с престола Славы Царствия Твоего, и приди, чтобы освятить нас, Ты, на высоте с Отцом восседающий, и здесь с нами невидимо пребывающий. И благоволи могущественной Твоей рукою преподать нам пречистое Тело Твое и драгоценную Кровь, и через нас – всему народу.". Когда же священнослужитель приступает к Причащению, то он произносит: "Преподается мне... Честное и Святое Тело...". В этих словах отчетливо видим, что Сам Христос, посредством рук служащего священника,  преподает нам Святое Тело Его и что Он есть "Приносящий и Приносимый". Поэтому, даже когда епископ причащает священника или диакона не говорит: "преподаю тебе", но "Преподается тебе Честное и Всесвятое Тело...". Тоесть преподается тебе не "от меня", но от Самого Господа Святое Тело и Кровь.

Иначе говоря, учавствуя в божественной Литургии, мы переносимся на Тайную Вечерю и вместе с Апостолами сподобляемся причастия Всесвятых Тела и Крови Христа, от Самого Христа, и таким образом, соединяемся с ним, и с другими членами Церкви.

Свидетели Воскресения Господня

Божественная Литургия делает нас причастниками не только Крестной жертвы, но и Воскресения Христова. Как мы уже видели, после освящения Честных Даров, Святое Тело находится на святом дискосе, а Честная Кровь в святой Чаше. Следующее действие имеет очень глубокий смысл. Возглавляющий божественную Литургию священнослужитель,  берет часть Святого Тела на котором написано "Иисус" и соединяет его с Честной Кровью, затем говорит: "Воскресение Христово видевше...". Это известная молита праздника Воскресения Господня. Тело, которое было принесено в жертву, и умерло и было погребено, соединено с Кровью, смешивается с "теплотой", и мы становимся участниками Воскресения Господня. Ощущаем себя присутствующими при Славном Воскресении Христа. Очами веры видим Христа Воскресшего. Поэтому и говорим: "Воскресение Христово видивше...", поскольку действительно пережили Воскресение Христово...

Таким образом, причащаясь, воспринимаем не мертвое, но воскресшее Святое Тело и Святую Кровь Христовы!

И посредством всего этого, во время божественной Литургии, мы становимся не просто свидетелями Воскресения, но и причастниками Воскресения Господня.

Присутствующие и при Вознесении Христовом

Как известно, через сорок дней после Своего Воскресения Иисус, поскольку Его искупительная миссия звершилась, в присутствии Своих учеников вознесся на небеса. Опыт переживания и этого чудесного события мы получаем на божественной Литургии. Когда? После Святого Причастия верующих, священнослужитель совершает каждение Святых Даров говоря: "Вознесыйся на небеса Боже и по всей земле слава Твоя". После с глубоким благоговением, берет со Святого Престола Святую Чашу, (которая, как уже было сказано, содержит Святое Тело соединное с Честной Кровью), оборачивается к народу церковному, поднимает их высоко, как символи Вознесения и славословит Бога словами: "Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков".

Здесь завершается цель божественной Литургии. Таким образом божественная Литургия являет перед глазами верующих, всю жизнь Господа, от Вифлиемских ясел, до Креста, и от Воскресения до Вознесения, с ожиданием второго Христова пришествия.

Христианин, который с верой учавствует в божественной Литургии пререживает все вышеупомянутые события. И в момент Причастия, ощущает, что Христос касается не только его уст, но всех его чувств, чтобы освятить все, и душу и тело его.

 

Τα απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων του έτους 2013  ο Ποιμενάρχης του τόπου, μαζί με στενούς του συνεργάτες του επισκέφθηκαν  τον Δημαρχεύοντα  στον τότε Δήμο Μαχμουτλαρ, κατόπιν προσκλήσεώς του,  και με πολλή χαρά άκουσαν ότι ο Δήμος θα μπορούσε να διαθέσει οικόπεδο για την ανέγερση Ορθοδόξου Ναού, για τους πολυάριθμους Ορθοδόξους που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Αλάνυας. Πρός τούτο είναι απαραίτητον να ιδρυθεί ένας Σύλλογος Ορθοδόξων που εγκαταβιούν στην Αλάνυα, για να συνυπογραφεί το σχετικό Συμβόλαιο. Αμέσως μετά, σε παραπλήσιον ζαχαροπλαστείο, έγινε σύσκεψη των παρόντων και αποφασίστηκε η ίδρυση του Συλλόγου με την επωνυμία: "ALANYA AY YORGİ ORTODOKS KİLİSESİ DERNEĞİ ".  Μετά τις σχετικές διαδικασίες ο Σύλλογος εγκρίθηκε από τις Κρατικές Αρχές με αριθμό εγκρίσεως .......

         Κατά το  εγκεκριμένο Καταστατικό του Συλλόγου οι σκοποί του είναι:

"........,.  

               (ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.)

 

Μέλη του δύνανται να εγγραφούν  όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλάνυας, έστω και αν απουσιάζουν από τη χώρα για μεγάλα διαστήματα.

Η εγγραφή των μελών γίνεται με  γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καταβάλλοντας 50 Τουρκ. Λίρες ως δικαίωμα εγγραφής, και 10 Τ.Λ. ως μηνιαία συνδρομή. Πέραν  αυτών, άλλες εισφορές, για την ανέγερση, εξοπλισμό, συντήρηση και λειτουργία του Ναού και του "Ορθοδόξου Πολιτιστικού Κέντρου Αλάνυας" είναι προαιρετικές.

 

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2020

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia