Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Οκτωβρίου 2018

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia