Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2017

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία 0555 893 59 50

CalendarMultimedia