Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων.

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας εφέτος στους Ι.Ν. Αγίου Παύλου-Αγίου Αλυπίου Ατταλείας και Παναγίας Πισιδιώτισσας Αλάγιας, με συμμετοχή πολλών πιστών.

Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα, Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περιόδου διὰ τὴν στροφὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.

Στην αρχή κάθε καινούριας χρονιάς αυθόρμητα ευχόμαστε χαρά και ευτυχία, γιατί μαζί με την υγεία αυτά είναι τα πολυπόθητα αγαθά για τον καθένα μας.

Αυτό το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ακούστηκε από τον ουρανό στη γή την άγια νύχτα των Χριστουγέννων. Και αυτό το ίδιο μήνυμα έχει διαχρονική ισχύ και αξία. Δίνει χαρά μεγάλη "παντί τῷ λαῷ", κάθε εποχής, και τώρα και πάντοτε μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2017

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία 0555 893 59 50

CalendarMultimedia