Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, με όσα  μας είπε σήμερα, με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, θέλει να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από το άγχος και την αγωνία, που κάνουν βασανιστική τη ζωή μας

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσκληση  πού απηύθυνε ο Κύριος στους τέσσερις  πρώτους  Μαθητές Του, να τον ακολουθήσουν.

Σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτἀζουμε την μνήμην όλων των Αγίων. Γιατί σήμερα;

Με ιδιαίτερη χαρά οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε σήμερα, με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την εγκαθίδρυση στη γή της Μιάς, Αγίας,  Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας

Σήμερα  Κυριακή προ της Πεντηκοστής, τιμούμε  την μνήμη των αγίων 318 Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2018

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία 0555 893 59 50

CalendarMultimedia