Ο Κύριος, με την Παραβολή, που ακούσαμε σήμερα από το Ιερό  Ευαγγέλιο, θέλει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε σωστά τα προβλήματα που ανακύπτουν συχνά στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας.

Όταν ο  Ιησούς, μετά την θαυμαστή Μεταμόρφωση Του,  κατέβηκε από το Όρος με τους τρεις Μαθητές Του, συνάντησε τους άλλους Μαθητές Του περικυκλωμένους από πολύ κόσμο.

Ερωτήματα  δημιουργεί η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ο Ιησούς, ως Θεός, γνωρίζει τα πάντα, ακόμη  και όσα θα συμβούν. 

Ο πολλαπλασιασμός των πέντε ψωμιών και δύο ψαριών σε τόσο μεγάλη ποσότητα, ώστε να φάνε και να χορτάσουν πέντε χιλιάδες άνδρες και επί πλέον και γυναίκες και παιδιά, είναι ένα από τα πιό εντυπωσιακά θαύματα του Χριστού.

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, αίνον και ευχαριστία αναπέμπουμε  στον Πανοικτίρμονα Κύριο, που μας αξιώνει  - για δέκατη συνεχή χρονιά-  να εορτάζουμε εδώ σήμερα την Σύναξη Πάντων των εν Πισιδία, Ατταλεία και Σίδη Διαλαμψάντων Αγίων.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2018

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

CalendarMultimedia